Subscribe:

Thursday, December 29, 2011

Hukum memakai purdah bagi MuslimahDi dalam Bahasa Arab, purdah disebut sebagai niqab. Menurut Kamus Besar Arab-Melayu Dewan, purdah bermaksud kain penutup muka perempuan. Secara lazimnya, kain tersebut digunakan menutup sebahagian besar kawasan muka sesesorang perempuan itu melainkan matanya sahaja.Memakai purdah ini sebenarnya untuk menutup muka,dan disitu terdapat khilaf dikalangan para ulama' yang berselisihan pendapat dalam kefahaman tentang wajah perempuan itu adalah aurat ataupun tidak dan wajibkah perempuan memakai purdah?.

Sesungguhnya pemakaian purdah oleh para wanita Islam merupakan masalah khilafiyah iaitu sesuatu perkara yang menjadi perselisihan pendapat dan pertikaian di kalangan para ulama. Ulama berselisih pendapat tentang masalah ini sejak dahulu lagi dan perselisihan ini berterusan sehingga sekarang. Punca berlakunya perselisihan adalah kerana dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah purdah ini tidak terdapat dalil-dalil yang putus dan jelas. Jadi para ulama menyatakan pendirian mereka berdasarkan pemahaman dan ijtihad masing-masing di dalam memahami nas-nas yang dikemukakan itu. Maka berlakulah di sana khilaf (perbezaan pendapat) di kalangan para ulama di dalam menetapkan hukum memakai purdah terhadap wanita Islam.

 Di zaman ini, di kalangan ulama yang kuat menegaskan wajah wanita adalah `aurat antaranya al-Syeikh Ibn Baz r.h.dalam fatwa-fatwanya yang banyak, juga Dr. Sa`id Ramadhan al-Buthi dalam buku kecilnya
“إلى كل فتاة تؤمن بالله” dan sebelum itu `Abu al-`Ala al-Maududi r.h dalam bukunya al-Hijab.
Sementara yang menyatakan wajah wanita bukan `aurat adalah majoriti ulama semasa, antaranya Dr. Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya “النقاب للمرأة المسلمة، بين القول ببدعيته، والقول بوجوبه” Al-Syeikh Nasir al-Din al-Albani r.h. dalam “جلباب المرأة السلمة في الكتاب والسنة dan selepas itu sebagai jawapan dan tambahan kepada kitab tersebut beliau menulis الرد المفحم. Demikian juga Muhammad al-Ghazali dalam banyak tempat dalam buku-bukunya.
Alasan-alasan yang dibawa oleh jumhur ulama yang menyatakan wajah wanita muslimah bukannya `aurat adalah jelas dan nyata. Antaranya:

Firman Allah dalam Surah al-Nur ayat 31

وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ
           
Maksudnya: “Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan (tubuh) mereka kecuali yang zahir daripadanya; dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka”.
Berpandukan ayat ini pihak jumhur berhujah dengan dua perkara:
Pertama: Jumhur menafsirkan maksud: ِإلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا (maksudnya: kecuali yang zahir daripadanya) ialah wajah dan tapak tangan. Ini sama seperti yang ditafsirkan oleh Ibn `Abbas, Umm al-Mukminin`Aisyah, `Abdullah bin `Umar, Anas bin Malik, Abu Hurairah, al-Miswar bin Makhramah dan lain-lain. Sesiapa yang inginkan pendetilan mereka boleh melihat kitab-kitab tafsir, hadith dan fiqh ketika para `ulama menghuraikan ayat ini. Al-Syeikh al-Albani r.h. mendetilkan penbincangan ayat tersebut dalam kitabnya الرد المفحم membukti bahawa muka dan tapak tangan bukannya aurat bagi wanita muslimah dan beliau menyenaraikan riwayat para sahabah yang memegang pendapat ini.
Kedua: ayat di atas menyatakan:
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ (maksudnya) “dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka”.
Allah hanya memerintahkan agar ditutupجيوب iaitu jamak kepada جيب ataupun kita terjemahkan sebagai bahagian dada yang terdedah disebabkan belahan leher baju. Ini bermaksud wanita diperintahkan agar tudung kepala mereka dilabuhkan sehingga menutup bahagian dada yang terdedah kerana belahan leher baju. Ayat ini tidak langsung menyebut agar mereka menutup wajah mereka. Kalaulah wajah itu adalah `aurat, maka sudah pasti ayat ini akan turut memerintahkan agar mereka menutupnya juga.
Oleh itu al-Imam Ibn Hazm al-Andalusi menyebut dalam al-Muhalla: “Ayat adalah dalil bahawa diharuskan membuka wajah, tidak mungkin sama sekali difahami selain dari itu”

Berdasarkan dalil al-Quran al-Karim dari surah al-Nur ayat 31 yang saya kemukakan di atas, sebilangan ulama berpendapat muka dan kedua-dua tangan adalah aurat iaitu dengan maksud mudahnya setiap perempuan Islam mesti memakai purdah. Sebilangan ulama lagi berpendapat muka dan kedua-dua tangan bukan dikategorikan sebagai aurat dan memakai purdah bukanlah suatu yang wajib. Di sini saya bentangkan pandangan mazhab yang menyatakan muka dan tapak angan wanita itu aurat ataupun tidak dan secara ringkas berkenaan aurat perempuan di hadapan bukan mahram bagi memudahkan kita memahami isu ini dengan sempurna.

Jumhur Ulama:Tidak wajib purdah dan mengharuskan pendedahan muka dan kedua-dua tangan di hadapan lelaki asing yang bukan mahram sekiranya aman dari fitnah.

Mazhab Hanafi:Tidak harus lelaki melihat perempuan asing dan merdeka melainkan muka dan kedua-dua tangan sekiranya tidak dibimbangi mendatangkan syahwat. Adapun kedua-dua kaki juga bukan aurat.

Mazhab Maliki:Aurat perempuan merdeka ketika bersama lelaki asing ialah seluruh badan kecuali muka dan kedua-dua tapak tangan sekiranya tidak menimbulkan syahwat.

Mazhab Shafie:Aurat perempuan yang merdeka adalah seluruh badannya melainkan muka dan kedua-dua tapak tangan sekiranya tidak menimbulkan fitnah. Pendapat lain mengatakan seluruh tubuh perempuan adalah aurat termasuk muka dan kedua-dua tangan.

Mazhab Hanbali:Seluruh tubuh perempuan Islam adalah aurat. Pendapat lain mengatakan aurat perempuan di hadapan lelaki asing adalah suluruh tubuh kecuali muka dan kedua-dua tangan sekiranya tidak menimbulkan fitnah.

Kesimpulannya pendapat jumhur ulama yang mengatakan aurat perempuan Islam adalah seluruh tubuh badannya kecuali muka dan kedua-dua tangan selagimana tidak membawa kepada syahwat dan fitnah adalah lebih bertepatan berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan. Pendapat ini ditarjih oleh Syeikh Prof. Dr. Yusof al-Qaradhawi sepertimana yang telah dinyatakan di dalam kitabnya bertajuk al-Niqab Limaraah dengan mengatakan juga memakai purdah tidak diwajibkan.

Disini saya sertakan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Darul Ifta' mesir oleh Dr Ali jum'ah  Muhammad tentang,adakah hukum memakai purdah itu wajib bagi wanita? kerana ada sebahagian ulama' yang mewajibkannya dengan berpegang pada hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu ‘anha, bahawa dia menutup wajahnya ketika sedang melakukan haji dan berpapasan (lalu) dengan rombongan orang asing, sampai rombongan tersebut menjauh.
 Jawapan:
Mufti Agung Prof. Dr. Ali Jum’ah Muhammad:

Pakaian islamik yang diwajibkan ke atas perempuan muslimah adalah semua pakaian yang tidak membentuk lekuk badan (tidak ketat), tidak  jarang, serta menutupi seluruh tubuh, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Tidak ada larangan baginya untuk memakai pakaian yang berwarna dengan syarat tidak menjolok mata, menarik perhatian atau memikat lawan jenis. Bila syarat-syarat ini dapat terealisasi pada suatu jenis pakaian tertentu, maka seorang muslimah boleh memakainya dan menggunakannya untuk berpergian (keluar rumah).
Adapun hukum memakai purdah yang menutup wajah bagi perempuan dan sarung tangan yang menutup kedua telapak tangannya, maka menurut jumhur (majoriti) ulama adalah tidak wajib. Sehingga, seorang muslimah boleh membiarkan wajah dan kedua telapak tangannya terbuka. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT;
“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.” (An-Nûr: 31).
Jumhur ulama dari kalangan sahabat dan para ulama setelah mereka menafsirkan “perhiasan yang biasa nampak” dalam ayat di atas dengan wajah dan telapak tangan. Penafsiran ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Anas dan Aisyah radhiyallahu ‘anhum.
Jumhur ulama juga berpegang pada ayat:
“Dan hendaklah mereka menutupkan kain tudung (khumur) ke dadanya (juyûb).” (Al-Ahzâb: 59).
Al-Khimâr adalah penutup kepala atau tudung. Sedangkan al-jaib adalah bahagian pakaian yang terbuka di atas dada. Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan seorang muslimah untuk menutup dadanya dengan tudung. Seandainya menutup wajah merupakan suatu kewajiban, nescaya ayat tersebut juga akan menjelaskannya secara jelas.
Sedangkan dalil dari Sunnah adalah hadis yang diriwayatkan Aisyah R.A, bahawa Asma’  binti Abu Bakar mengunjungi Rasulullah SAW dengan mengenakan pakaian yang tipis. Rasulullah SAW pun berpaling darinya seraya bersabda;
يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيْضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا
“Wahai Asma’ , seorang perempuan jika telah mencapai masa haid, tidak boleh ada yang terlihat darinya selain ini dan ini.” Baginda mengatakan demikian sambil menunjuk wajah dan telapak tangannya. (HR. Abu Dawud).
Dan masih banyak dalil lain yang secara tegas menjelaskan tidak wajibnya menutup wajah dan kedua telapak tangan.
Di lain pihak, ada sebahagian ulama yang berpendapat bahawa seorang muslimah wajib menutup wajahnya. Mereka berpegang pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Aisyah r.a., bahawa dia berkata:
“Rombongan-rombongan haji melintasi kami yang sedang dalam keadaan ihram bersama Rasulullah SAW. Jika salah satu rombongan itu sejajar dengan kami, maka setiap orang dari kami akan menurunkan jilbabnya dari arah kepalanya untuk menutupi wajahnya. Bila mereka telah menjauh dari kami, maka kami membuka wajah kami kembali.”

Hadis ini tidaklah menunjukkan kewajipan menutup wajah bagi perempuan, kerana perbuatan sahabat sama sekali tidak menunjukkan suatu kewajipan. Hadis ini juga tidak menutup kemungkinan dikhususkan untuk para Ummul Mukminin (para isteri Rasulullah SAW), sebagaimana kekhususan larangan menikahi mereka setelah Rasulullah SAW wafat. Di samping itu, sebagaimana diketahui dalam ilmu Usul Fiqh, bahawa peristiwa-peristiwa peribadi yang mempunyai hukum khusus untuknya, jika mengandungi kemungkinan-kemungkinan hukum yang berbeza, maka ia mengandungi makna global (ijmâl), sehingga tidak boleh digunakan sebagai dalil;
(inna waqâi’ al-ahwâl idzâ tatharraqa ilaihâ al-ihtimâl, kasâhâ tsaub al-ijmâl, fa saqatha bihâ al-istidlâl).
أن وقائع الأحوال ، إذا تَطَرَّقَ إليها الاحتمال ، كَسَاها ثَوْبَ الإجمال ، فَسَقط بها الاستدلال
Imam Bukhari, dalam kitab Shahih-nya, meriwayatkan dari Ibnu Umar R.A, bahawa Rasulullah SAW bersabda;
لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ اْلمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقَفَّازَيْنِ
“Seorang perempuan yang sedang melakukan ihram tidak boleh memakai purdah dan sarung tangan.”
Hadis ini menunjukkan bahawa wajah dan kedua telapak tangan wanita merdeka bukanlah aurat. Bagaimana mungkin keduanya adalah aurat, padahal para ulama telah sepakat atas kewajipan membukanya ketika sedang melakukan solat dan berihram. Kerana sebagaimana yang diketahui, syariat tidak mungkin membolehkan membuka suatu aurat ketika solat, lalu mewajibkan untuk menutupnya ketika berihram. Hal-hal yang dilarang dalam ihram pada asalnya adalah hal-hal yang dibolehkan, misalnya memakai pakaian berjahit, minyak wangi, berburu dan lain-lain. Tidak satu pun dari hal-hal yang dilarang itu awalnya adalah wajib lalu diharamkan kerana ihram.
Kesimpulannya, menutup wajah dan telapak tangan bagi seorang wanita muslimah hukumnya tidaklah wajib, melainkan hanya termasuk dalam wilayah kemampuan. Sehingga jika dia menutup wajah dan kedua telapak tangannya, maka hukumnya dibolehkan. Dan bila dia hanya mengenakan pakaian muslimah sahaja, tanpa menutup wajah dan telapak tangannya, maka dia telah melakukan kewajipan menutup aurat yang telah dipertanggungjawabkan ke atasnya.
wallahua'lam......
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Firman Allah dalam Surah al-Ahzab, ayat 52

  لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ

(maksudnya) “Tidak halal bagimu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang lain sesudah (isteri-isterimu yang ada) itu, dan engkau juga tidak boleh menggantikan mereka dengan isteri-isteri yang baru sekalipun kecantikan mereka mengkagumkanmu, kecuali hamba-hamba perempuan yang engkau miliki. Dan (ingatlah) Allah sentiasa Mengawasi tiap-tiap sesuatu”.
Ayat ini ditujukan kepada Nabi s.a.w.. Daripada ayat ini jelas bahawa para muslimat ketika zaman baginda s.a.w. tidak menutup wajah mereka, jika tidak bagaimana mungkin kecantikan mereka boleh menarik perhatian baginda. Ini tidak mungkin melainkan wajah mereka terbuka dan dapat dilihat.

Jelaslah disini bahawa memakai purdah bukanlah satu perkara yang mesti dibuat oleh kesemua wanita kerana disana terdapat khilaf-khilaf ulama' yang membincangkan tentang aurat wanita itu bukannya mengharamkan purdah mengikut 'uruf dan keadaan wanita itu sendiri,tetapi pada pandangan saya sendiri pakai ataupun tidak,semua itu adalah elok asalkan dapat menjaga aurat yang wajib mereka tutup mengikut kehendak islam kerana memakai purdah pun adalah satu yang indah bagi seorang wanita dalam memelihara dan menjaga maruah sebagai seorang muslimah,dan sekiranya seseorang muslimah itu hendak memakai purdah,hendaklah memastikan,memakai purdah itu adalah kerana Allah bukannya kerana orang lain kerana pemakaian purdah sebenarnya bertujuan untuk menutup pintu fitnah,

Pilihan untuk memakai purdah adalah ditangan anda sendiri sebagai muslimah bukannya kerana ingin dipandang oleh orang lain tetapi kerana ketulusan dan keikhlasan hati dalam mencari redha Allah mengikut waqi' dan 'uruf diempat masing-masing dalam menjaga maruah sebagai seorang muslimah yang sejati..

ALLAH LEBIH MENGETAHUI SEGALA-GALANYA...
wallahua'lam....... Friday, November 25, 2011

Kenali Bulan Muharram

Assalamualaikum....... 

Bulan Muharram merupakan salah satu daripada empat bulan yang diharamkan oleh Allah di dalam bulan-bulan islam iaitu bulan Muharram,dzulhijjah,dzulkaedah dan rajab.Terdapat banyak peristiwa-peristiwa yang besar berlaku keatas nabi terdahulu dalam bulan Muharram dan juga menjadi peristiwa yang besar kepada ahli-ahli kitab seperti yahudi dalam memperingati bulan Muharram ini,jadi jelaslah bulan muharram ini sangat istimewa kepada kita selaku ummat islam.
Diantara peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada nabi-nabi ialah seperi,taubat nabi Adam diterima oleh Allah,Nabi Idris diangka ke langit,bahtera nabi Nuh berlabuh setelah peristiwa banjir besar,Nabi Ibrahim dilahirkan,diangkat menjadi Rasul dan diselamatkan dari api raja namrud.dan banyak lagi kisah-kisah besar yang berlaku disebalik bulan Muharram ini..Tentulah peristiwa yang paling besar dalam sejarah Nabi kita Muhammad S.A.W ialah penghijrahan baginda dan para sahabat ke kota madinah,dan juga merupakan titik tolak permulaan perkembangan agama islam dipelusuk dunia sehingga ke hari ini..


Muharram juga ertinya “dilarang”. Sebelum datangnya ajaran islam, bulan Muharram sudah dikenal sebagai bulan suci dan dimuliakan oleh masyarakat Jahiliyah. Pada bulan ini dilarang untuk melakukan hal-hal seperti peperangan dan bentuk persengketaan lainnya.Firman Allah Taala:

A002 

 Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ingat halal membuat sesuka hati mengenai syiar-syiar agama Allah, dan mengenai bulan-bulan yang dihormati, dan mengenai binatang-binatang yang dihadiahkan (ke Makkah untuk korban), dan mengenai kalong-kalong binatang hadiah itu, dan mengenai orang-orang yang menuju ke Baitullah Al-Haraam, yang bertujuan mencari limpah kurnia dari Tuhan mereka (dengan jalan perniagaan) dan mencari keredaanNya (dengan mengerjakan ibadat Haji di Tanah Suci); dan apabila kamu telah selesai dari ihram maka bolehlah kamu berburu. Dan jangan sekali-kali kebencian kamu kepada suatu kaum kerana mereka pernah menghalangi kamu dari masjid Al-Haraam itu - mendorong kamu menceroboh. Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan. Dan bertaqwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha Berat azab seksaNya (bagi sesiapa yang melanggar perintahNya). (Al-Maaidah 5:2)

Pada 10 Muharram pula terdapat hari yang dinamakan hari Asyura dan disunatkan kepada ummat islam unuk berpuasa pada hari itu,Hari Asyura merupakan salah satu hari yang diraikan oleh umat Islam. Asyura berasal daripada perkataan Arab asyara yang bermaksud sepuluh.Sebelum Islam datang, Hari Asyura sudah menjadi hari peringatan dimana beberapa orang Mekkah biasanya melakukan puasa. Ketika Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah, ia mengetahui bahawa Yahudi di daerah tersebut berpuasa pada hari Asyura – bisa jadi saat itu merupakan hari besar dan hari bersejarah bagi kaumYahudi yang dikenali sebagai Yom Kippur . Saat itu, Muhammad menyatakan bahwa Muslim dapat berpuasa pada hari-hari itu.Pada hari Asyura juga,masyarakat islam turut percaya akan berlakunya peristiwa-peristiwa besar pada tanggal 10 Muharram itu,diantaranya:
 • Hari pertama Allah menciptakan alam.
 • Hari Pertama Allah menurunkan rahmat.
 • Hari pertama Allah menurunkan hujan
 • Allah menjadikan 'arash.
 • Allah menjadikan Luh Mahfuz.
 • Allah menjadikan Malaikat Jibril.
 • Nabi Adam a.s dicipta.
 • Diampunkan dosa Nabi Adam a.s setelah bertahun-tahun memohon keampunan kerana melanggar larangan Allah.
 • Nabi Idris a.s diangkat darjatnya oleh Allah dan Malaikat Izrail membawanya ke langit.
 • Diselamatkan Nabi Nuh a.s dan pengikutnya dari banjir besar selama enam bulan dan bahtera baginda selamat berlabuh di puncak pergunungan.
 • Nabi Ibrahim a.s dilahirkan di kawasan pedalaman dan terselamat dari buruan Raja Namrud.
 • Nabi Ibrahim a.s diselamatkan Allah dari api raja namrud
 dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang berlaku pada hari  tersebut..
Abul-Laits Asssamarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas r.a berkata: Nabi SAW. bersabda; “Barangsiapa yang berpuasa pada hari Assyuuraa’ yakni 10 Muharram, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala 10,000 malaikat; dan barangsiapa yang puasa pada hari Assyuuraa’, maka akan diberikan pahala 10, 000 orang Haji dan Umrah, dan 10, 000 orang mati syahid; dan siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Assyuuraa’, maka Allah akan menaikkan dengan rambut satu darjat. Dan barangsiapa yang memberi buka puasa orang mukmin yang berpuasa pada hari Assyuuraa’, maka seoleh-oleh memberi buka puasa semua umat Muhammad SAW. dan mengenyangkan perut mereka”.
Jadi sempena bulan Muharram yang mulia ini yang terdapat banyak pengajaran dan peristiwa yang membuatkan kita lebih ingin mengetahui disebalik bulan muharram ini dan sempena tanggal 10 muharram iaitu pada hari Asyura yang akan menjelma tidak lama lagi dalam bulan Muharram ini,marilah sama-sama kita merebut peluang berpuasa pada hari tersebut kerana terdapat banyak ganjaran yang dijanjikan Allah kepada kita seperti hadih diatas itu tadi..sama-samalah kita mengambil peluang yang ada ini untuk merebut sebnyak yang mungkin ganjaran pahala di bulan Muharram ini yang mana bulan yang besar fadhilatna disisi Allah jika kita memanfaatkannya..InsyaAllah..selamat beramal.....

Sunday, November 20, 2011

Peranan kita sebagai hamba Allah..

Assalamualaikum....
  Apa khabar sahabat semua..semoga dipagi hari yang indah dan nyaman ini,kita semua tergolong dalam golongan orang-orang yang bersyukur diatas nikmat yang paling besar iaitu kita masih lagi dihidupkan dalam nikmat iman dan islam,,,.terdetik dihati saya hari ini untuk menulis satu perkongsian untuk kita semua,semoga apa yang ingin saya sampaikan sebentar lagi,akan memberi manfaat kepada kita semua,,InsyaAllah.....

sahabat sekalian,Rasulullah S.A.W pernah bersabda dalam satu hadith,yang mana pada pendapat saya,sekiranya kita lihat,kita perhati,dan kita tadabbur hadith ini,saya rasa hadith ini mampu menggoncangkan jiwa-jiwa kita sebagai seorang muslim,
Rasulullah bersabda yang kesimpulannya bermaksud :"Tidak akan bergerak kaki seorang hamba pada hari qiamat sehinggalah ditanya kepadanya tentang empat perkara,iaitu yang pertama,pada umurnya itu,dimanakah dia perhabiskan,yang kedua,pada masa mudanya,dimanakah dia habiskan masa mudanya,yang ketiga,akan hartanya itu,darimanakah diperolehi dan kemanakah diperhabiskan,dan yang terakhir,keempat,akan ilmunya itu,apa yang dia buat dengan ilmunya itu"..itulah sedikit huraian hadith yang saya rasa jika kita perhatikan dan amalkan betul-betul,akan menjadikan diri kita ini seorang muslim yang sempurna didunia dan diakhirat..

Dan setiap daripada kita juga patut tanya pada diri masing-masing,apakah yang telah aku lakukan,dan siapkan diri aku ini untuk aku berjumpa dengan Allah S.W.T.seperti firman Allah taala,dalam surah Al-Mulk:

A002
bermaksud: Dia lah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup (kamu) - untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu: siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya; dan Ia Maha Kuasa (membalas amal kamu), lagi Maha Pengampun, (bagi orang-orang yang bertaubat); (Al-Mulk 67:2)

 Allah S.W.T,telah memaparkan kepada kita didalam kitabNya,yang mana Allah akan menguji kita,melihat kita,sejauh mana prestasi kia dimuka bumi Allah ini.Apakah yang kita akan persembahkan dihadapan Allah nanti ,bukti bahawa kita telah benar-benar menjadi hamba kepada Allah S.W.T.Adakah kita selama ini sibuk dengan mengejar kehidupan dan kemewahan dunia,adakah kita mahu membangga-banggakan nama kita,supaya dipuji-puji,diangkat-angkat oleh orang ramai,ataupun mahukan harta yang banyak,adkah itu yang kita cari-carikan selama ini,,,sedangkan Allah juga telah berfirman didalam surah Al-Hadid :


A020

Bermaksud:Ketahuilah bahawa (yang dikatakan) kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah (bawaan hidup yang berupa semata-mata) permainan dan hiburan (yang melalaikan) serta perhiasan (yang mengurang), juga (bawaan hidup yang bertujuan) bermegah-megah di antara kamu (dengan kelebihan, kekuatan, dan bangsa keturunan) serta berlumba-lumba membanyakkan harta benda dan anak pinak; (semuanya itu terhad waktunya) samalah seperti hujan yang (menumbuhkan tanaman yang menghijau subur) menjadikan penanamnya suka dan tertarik hati kepada kesuburannya, kemudian tanaman itu bergerak segar (ke suatu masa yang tertentu), selepas itu engkau melihatnya berupa kuning; akhirnya ia menjadi hancur bersepai; dan (hendaklah diketahui lagi, bahawa) di akhirat ada azab yang berat (di sediakan bagi golongan yang hanya mengutamakan kehidupan dunia itu), dan (ada pula) keampunan besar serta keredaan dari Allah (disediakan bagi orang-orang yang mengutamakan akhirat). Dan (ingatlah, bahawa) kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. (Al-Hadiid 57:20)

 Jadi tanyalah diri kita semua,saya sendiri khususnya,marilah sama-sama kita renungkan bersama sejenak,memikirkan apa yang kita telah lakukan kepada diri kitta,kepada agama kita (ISLAM),kepada pencipta kita,kepada Nabi kita (MUHAMMAD S.A.W).jadi marilah sama-sama kita tanya diri kita apa yang kita mahu diatas muka bumi Allah ini..

Hadith Nabi Muhammad S.A.W. yang bermaksud:"Tiada lagi hijrah selepas pembukaan makkah melainkan jihad dan niat"..jadi kita adalah ummat islam perlu berjihad melawan hawa nafsu kita supaya kita tergolong didalam orang-orang yang diredhai oleh Allah dimuka bumi ini dan juga di akhirat kelak..menyebut pasal jihad ini,kita ini adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah dari kaum-kaum yang terdahulu,salah satunya dengan jihad itu sendiri,kebanyakan ummat islam pada zaman ini sangat lemah kerana meninggalkan jihad,jihad ini bukan sahaja jihad berperang dijalan Allah sahaja,akan tetapi jihad yang lain juga seperti,jihad menuntut ilmu dan yang paling besar saya rasa,jihad menundukkan hawa nafsu.Allah ada menyebut dalam surah At-Taubah:

A038

Bermaksud:Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu, apabila dikatakan kepada kamu: "Pergilah beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah", kamu merasa keberatan (dan suka tinggal menikmati kesenangan) di tempat (masing-masing)? Adakah kamu lebih suka dengan kehidupan dunia daripada akhirat? (Kesukaan kamu itu salah) kerana kesenangan hidup di dunia ini hanya sedikit jua berbanding dengan (kesenangan hidup) di akhirat kelak. (At-Taubah 9:38)

Jelaslah jihad ini satu kefarduan keatas kita ummat islam,untuk kita menegakkan agama islam kita ini dapat tertegak dimuka bumi Allah,dan juga jihad ini juga akan menjamin kita bahagia diakhirat kelak jika kita benar-benar ikhlas kepada Allah dalam setiap kerja laku kita dimuka bumi ini,dan ingat setiap amalan yang baik akan dibalas dengan baik oleh Allah walaupun sebesar zarah sekali pun dan sebaliknya,dan akan dibalas didunia lagi jika kita benar2 yakin akan kekuasaan Allah dan kebesaranNya..amin...semoga apa yang saya sampaikan didalam ruangan yang terhad ini,menjadi manfaat kepada kita semua selaku hamba Allah didunia ini,dan akan dibalas denagn kebaikan oleh Allah atas apa yang kita buat ini kerana Allah..InsyaAllah....
WallahuA'lam......
SENDIRI MENYEPI..Sendiri Menyepi..
Tenggelam dalam renungan
Ada apa aku seakan kujauh dari ketenangan
perlahan kucari, mengapa diriku hampa…
mungkin ada salah, mungkin ku tersesat,
mungkin dan mungkin lagi…
Oh Tuhan aku merasa
sendiri menyepi
ingin ku menangis, menyesali diri, mengapa terjadi
sampai kapan ku begini
resah tak bertepi
kembalikan aku pada cahayaMu yang sempat menyala
benderang di hidupku..
Perlahan kucari, mengapa diriku hampa
mungkin ada salah mungkin ku tersesat,
mungkin dan mungkin lagi
Oh Tuhan aku merasa..
sendiri menyepi…
Ingin ku menangis, menyesali diri, mengapa terjadi
sampai kapan ku begini
resah tak bertepi
kembalikan aku pada cahayaMu yang sempat menyala
Oh Tuhan aku merasaaaaaaaa……
seeeeendiri….aku merasa sendiri..
sampai kapan begini
resah tiada bertepi…Ooohh..
Kuingin cahyaMu
benderang di hidupku..

DI PERSIMPANGAN


Cukuplah…
kusimpan semua ceritaku
yang dulu
Tentangku…tentang apapun yang membuatku
tiada berarti
Di Persimpangan aku… berdiri membisu
harus kuputuskan
kemanakah ku melangkah…
Jangan lagi
usikku meski aku tak tau
kemana lagi aku berlari
kejar harapan
yang sempat mengelam
biarkanlah
kuhidup dengan nafas yang baru
nafas yang menyimpan kedamaian
di persimpangan
aku berdiri...
Cukup Januari kemarin kutinggalkan
kelamku…
tentangku
dan masa lalu yang membuatku
tiada berarti
ho…ho…ho…

Thursday, October 20, 2011

AYUH WAHAI AZHARI

AYUHLAH WAHAI AZHARI,
SAHUTLAH CABARAN DUNIA,
SEORANG YANG DIGELAR PENYELAMAT UMMAH,
SELAMA INI TELAH MENJADI RUJUKAN DUNIA,
YANG MENCELIKKAN ORANG YANG BUTA,
YANG MENYEDARKAN ORANG YANG TIDUR,
KAULAH PENYELAMAT DUNIA,

TAPI SEKARANG INI,
ADAKAH KAMU TELAH TIADA,
KEMANAKAH KAU MENGHILANG,
MENYEPI TANPA SUARA,
SUARAMU TIDAK LAGI KEDENGARAN,
KATA-KATAMU TIDAK LAGI DIENDAHKAN,
ADAKAH SUARAMU TELAH TIADA,
MEMBISU TANPA KATA,

ADAKAH KATA-KATAMU TIDAK LAGI BERBISA,
MENJADI PEDOMAN SETIAP MANUSIA,
YANG INGIN TAHU HAKIKAT PENCIPTA,
YANG DAHAGAKAN ILMU AGAMA,
YANG TERBIT DARI BUIH-BUIH KATA,
SEORANG YANG BERNAMA AZHARI SEPERTIMU,

SEKARANG INI,
ADAKAH KAU LUPA,
SAAT INI KAMU ADALAH AZHARI,
BANGKITLAH DARI LENAMU,
TANGGUNGJAWABMU AMAT BERAT SEKALI,
MENJADI HARAPAN AGAMA,
MENJADI KUDWAH HASANAH,
DALAM MENYEBAR SYIAR ISLAM KE SELURUH PELUSUK DUNIA,

ADAKAH KAU INGIN LIHAT,
DUNIA INI TIADA CAHAYA,
GELAP BAGAIKAN TIADA MENTARI,
SUNYI TANPA SUARA MEMBASARKAN ILAHI,

ITULAH PERANANMU,
WAHAI AZHARI,
KAU TERBITKANLAH KEMBALI SINAR CAHAYA DI DUNIA INI,
SETELAH SEKIAN LAMA KAMU MENYEPI,
SEPERTI AZHARI DAHULU YANG TELAH HILANG,
SEPERTI DIHIDUPKAN KEMBALI,
BAGAI CENDAWAN TUMBUH SELEPAS HUJAN,

AYUHLAH WAHAI AZHARI,
BANGKIT DAN TERUS BANGKIT,
SEMUA ORANG SEDANG MENANTIMU,
MENCURAH ILMU YANG ADA DIDADAMU,

KAU ADALAH PENYELAMAT,
MUJAHID DUNIA MENENTANG KEJAHILAN,
MERUNTUHKAN KEFASIKAN,
MENYUBURKAN KEBENARAN,
KAU ADALAH AZHARI,
HARUS BANGKIT DARI MIMPI,
SEKIAN LAMA TELAH MENYEPI.
KAULAH AZHARI PENYELAMAT DUNIAWI...


Nukilan buat sahabat yang bergelar azhari,

Daripada:(MUHAMMAD HALIZ SYAFIQ ZAKARIA)
universiti al azhar tanta